EN
"/>
沈祺
个人简介

香港中文大学建筑学博士候选人,曾就读于英国谢菲尔德大学。


主要关注现当代中国建筑、建筑教学、建筑历史与理论等领域。

相关文章